Ưu đãi

Giảm 50% – Tặng 24 tháng sử dụng

Giảm 50% – Tặng 24 tháng sử dụng

vì sao nên chọn giaiphapweb.vn

Thương hiệu

Hình ảnh nổi bật, mang bộ nhận diện thương hiệu

Nội dung trau chuốt, thu hút người xem

Fanpage chuyên nghiệp mang hình ảnh thương hiệu

báo cáo hàng tháng

Báo cáo công việc hằng tháng

Định hướng phát triển trong từng giai đoạn

Đưa ra định hướng phát triển page trong từng giai đoạn

Quy trình làm việc

B1: Nhận yêu cầu từ khách hàng

B2: Ký kết hợp đồng

B3: Lên ý tưởng, kế hoạch

B4: Gửi kế hoạch

B5: Triển khai công việc

B6: Tiếp nhận phản hồi của khách hàng

B7: chỉnh sửa và gửi báo cáo

B8: Đề xuất phát triển theo từng giai đoạn

Bảng giá quản trị fanpage

Gói quản trị FP01

2.000.000

VNĐ/tháng

Viết nội dung:
10 bài
Seeding group:
03 Group/tháng
Thiết kế hình ảnh:
1 - 3 hình/post
Chèn video thương hiệu
0 video
Thiết kế banner:
1 banner
Tạo minigame/event:
1 game
Viết bài quảng cáo:
0 bài
Thiết kế banner:
01 banner
Trả lời comment Fanpage (Theo yêu cầu khách hàng)
Viết nội dung sản phẩm:
5 bài
Viết nội dung tin tức:
5 bài
Báo cáo lượt truy cập hàng tháng
Khôi phục dữ liệu khi có lỗi xảy ra

Gói quản trị FP02

3.000.000

VNĐ/tháng

Viết nội dung:
15 bài
Seeding group:
05 Group/tháng
Thiết kế hình ảnh:
1 - 3 hình/post
Chèn video thương hiệu
1 video
Thiết kế banner:
2 banner
Tạo minigame/event:
1 game
Viết bài quảng cáo:
1 bài
Thiết kế banner:
02 banner
Trả lời comment Fanpage (Theo yêu cầu khách hàng)
Viết nội dung sản phẩm:
7 bài
Viết nội dung tin tức:
7 bài
Báo cáo lượt truy cập hàng tháng
Khôi phục dữ liệu khi có lỗi xảy ra

Gói quản trị FP03

5.000.000

VNĐ/tháng

Viết nội dung:
20 bài
Seeding group:
10 Group/tháng
Thiết kế hình ảnh:
1 - 3 hình/post
Chèn video thương hiệu
2 video
Thiết kế banner:
3 banner
Tạo minigame/event:
1 game
Viết bài quảng cáo:
2 bài
Thiết kế banner:
03 banner
Trả lời comment Fanpage (Theo yêu cầu khách hàng)
Viết nội dung sản phẩm:
10 bài
Viết nội dung tin tức:
10 bài
Báo cáo lượt truy cập hàng tháng
Khôi phục dữ liệu khi có lỗi xảy ra