Ưu đãi

Giảm 50% – Tặng 24 tháng sử dụng

Giảm 50% – Tặng 24 tháng sử dụng

Cam kết chất lượng dịch vụ

Giaiphapweb.vn cam kết chất lượng dịch vụ, quy định các trách nhiệm và quyền lợi cho khách hàng. Trong trường hợp dịch vụ cung cấp không đáp ứng được các cam kết đã liệt kê và quy định rõ ràng tại các điều khoản, Giaiphapweb.vn đảm bảo trách nhiệm, chính sách bồi thường đến khách hàng nhằm giúp khách hàng an tâm hơn trong quá trình sử dụng dịch vụ tại Giaiphapweb.vn.

Tại Giaiphapweb.vn chúng tôi cam kết tính sẵn sàng của dịch vụ luôn được duy trì và đạt mức tối thiểu là : 99,9% với toàn bộ khoảng thời gian mà quý khách đã thực hiện thanh toán dịch vụ tại Giaiphapweb.vn Nếu trong quá trình sử dụng dịch vụ của chúng tôi với tính sẵn sàng không đạt mức đã cam kết, quý khách hàng hoàn toàn có thể yêu cầu nhận bồi thường theo cam kết bồi thường.

Từ chối cam kết với một trong số các trường hợp sau :

  • Máy chủ bị gián đoạn do lịch bảo trì tại thông tin bảo dưỡng và bảo trì hệ thống theo định kỳ.
  • Dịch vụ bị khóa hoặc chấm dứt sử dụng do vi phạm Điều khoản sử dụng .
  • Khách hàng bị hệ thống chặn IP máy tính do đăng nhập sai nhiều lần (đối với các thông tin đăng nhập vào dịch vụ của khách hàng luôn có hệ thống tường lửa bảo mật).
  • Máy chủ riêng hoặc VPS bị tắt có chủ ý từ khách hàng hoặc lỗi phát sinh khi thao tác trong hệ thống hoặc thực hiện khởi động lại (đối với dịch vụ VPS, hoặc dịch vụ máy chủ riêng).
  • Máy chủ bị gián đoạn do việc quản lý hoặc các phần mềm chạy trên máy chủ do khách hàng hoặc bên thứ ba thực hiện (đối với dịch vụ VPS, máy chủ riêng).
  • Các lỗi trả về của website hoặc lỗi xuất phát từ dữ liệu của khách hàng trên Hosting, máy chủ.
  • Các trường hợp gây ra bởi các yếu tố ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi như chiến tranh, hỏa hoạn, lũ lụt, khủng bố, cấm vận, yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, các tấn công vào hệ thống của Giaiphapweb.vn hoặc các sự cố về mạng có tính rộng khắp quốc gia.
  • Các trường hợp mà nguyên nhân phát sinh liên quan đến thiết bị hay phần mềm, công nghệ khác của khách hàng hoặc thiết bị hay phần mềm, công nghệ khác của bên thứ ba mà không phải từ bộ phận của Giaiphapweb.vn